Op = op

Kaartje donateursrit 9 oktober 2021

€ 30,00
Kaartje donateursrit 9 oktober 2021
Op = op

Op zaterdag 9 oktober 2021, rond 9.15 uur vertrekt de 766 vanuit Roosendaal (let op: stop in Breda rond 9.40 uur voor het oppikken van reizigers uit Rotterdam/Den Haag e.o.) voor een tour door een groot deel van Nederland. Trots als wij als bestuur op het werk van onze vrijwilligers zijn, laten we de zo mooi opgeknapte 766 aan zo veel mogelijk mensen in het land zien.
De route die onze trein zal rijden, is opgedeeld in drie in tijd meer of min gelijke delen:
- ± 9.15 uur vertrek: Roosendaal – ± 9.40 uur Breda - Eindhoven via Sittard
- ± 12.15 uur Eindhoven – Zwolle via de IJssellijn, en
- ± 15.15 uur Zwolle - Utrecht via Gouda en Den Haag HS

Per deeltraject worden maximaal 110 plaatsbewijzen verkocht, voor € 30,-- (€ 40,-- voor nietdonateurs). U kiest één deeltraject. Wanneer u over een tweede voorafgaand of aansluitend deeltraject wilt reizen, kunt u een wachtlijstplek reserveren. Is er op dat tweede deeltraject plek voor u, dan betaalt u hiervoor een bedrag van € 25,--. Betaling hiervan gebeurt na toewijzing.

Lijkt uw keuze uitverkocht? Mail ons met uw interesse op donateursrit@mat54.nl en wanneer er een of enkele plekken vrij vallen, laten we u dat direct weten (NB op volgorde van ontvangst van uw mailbericht).


Coronavirus
De Rijksoverheid heeft op het moment van schrijven van deze brief regels voor evenementen. Daar sluiten we bij aan. Dat betekent dat we de capaciteit van de Hondekop voor 60% benutten
en dat u als deelnemers tijdens de rit op uw plaats blijft zitten. Vrijwilligers en deelnemers dienen een geldige en scanbare QR-code te hebben; op papier of via de telefoonapp CoronaCheck. De
QR-code krijgt u 2 weken na een volledige vaccinatie of wanneer u korter dan 6 maanden terug hersteld bent van corona. U krijgt de QR-code ook wanneer u bij www.testenvoortoegang.nl een
negatieve testuitslag ontving. Een testafspraak bij Testen voor Toegang dient u pas op vrijdagmiddag 8 oktober (deeltraject 1-2), of zaterdagochtend 9 oktober (deeltraject 2-3) te maken.