De officiele webwinkel van stichting Hondekop

Welkom in de webshop van stichting Hondekop. Hier kunt u terecht voor treinkaartjes voor onze ritten en ook unieke hondekop fanartikelen. De opbrengst komt geheel ten goede van het behoud van onze hondekoppen.

 

Bijdrage gevraagd aan de revisie van de compressoren van de 766

 

Stichting Hondekop heeft uw hulp nodig. De bodem van onze schatkist zien we nog net niet; tegelijkertijd staan we wel voor een aantal noodzakelijke uitgaven.


Door de coronapandemie heeft onze exploitatie twee jaar stil gelegen. Dat krijgt nu toch weerslag op onze financiële positie. Regionaal gebonden museumbedrijven konden beroep doen op gemeentelijke of provinciale fondsen. Organisaties met serieuze omzetderving konden een beroep doen op landelijke regelingen. Stichting Hondekop viel steeds buiten die ‘prijzen’ en dat knelt.
Om u een idee te geven van enkele aankomende kosten:
• Voor het terugbouwen van het interieur van de eerst behandelde bak van de Benelux Hondekop zijn diverse vervangende wand- en plafondpanelen nodig. Kosten € 2.500,--
• Twee compressoren kunnen een revisie gebruiken. Kosten € 6.000,-- per stuk
• Vanuit EU/ILenT noodzakelijk certificeringstraject om de stichting officieel als ter zake deskundige onderhouder van het eigen materieel te bestempelen. Indicatie kosten: € 7.500,--
• Afronding revisie twee draaistellen van de Benelux Hondekop. Openstaand nog € 10.000,-

We hopen dat u een extra steentje wil bijdragen. De hoogste prioriteit ligt momenteel bij de compressoren van de 766. Daarvoor hebben we een tweetal pagina's aangemaakt:

Voor de compressoren: https://www.gofundme.com/f/revisie-van-de-compressoren of in onze shop https://www.hondeshop.nl/product/7284991/bijdrage-revisie-van-de-compressoren 

 

Mocht u liever het geld rechtstreeks aan de stichting willen doneren dan kan dat ook.

Daarvoor gebruikt u het rekeningnummer van onze ANBI stichting: 

NL11 INGB 0000 1877 11

ten name van Stichting Mat'54 Hondekop-vier te Hilversum

 

En vermeldt u er aub bij voor welk onderdeel uw donatie mag worden aangewend.

De compressoren van treinstel 766 zijn toe aan een revisie. Een compressor zet lucht van buiten om in samengeperste lucht. Die samengeperste lucht wordt gebruikt voor de remmen. Door luchtdruk worden de remblokken tegen de wielen gedrukt en kan de trein gaan remmen. Ze zijn een belangrijk onderdeel. Beide compressoren zijn toe aan een revisie. Dat wil zeggen dat ze helemaal uit elkaar moeten worden gehaald, nagezien en waar nodig hersteld. Het is specialistisch werk dat we niet zelf kunnen uitvoeren. Kosten € 6.000,-- per stuk en de 766 heeft er 2 dus in totaal zijn we op zoek naar € 12.000,--

U kunt hieronder een bedrag naar wens kiezen. U kunt ook meerdere bedragen tegelijkertijd kiezen om op een specifiek bedrag uit te komen.

Stichting Hondekop is een culturele ANBI. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. 

Donateur worden

Donateurschap

€ 30,00

Donateurschap

€ 30,00

Wat biedt het donateurschap u:

  • Als u donateur wordt dan krijgt u als welkomst geschenk de laatste en voorlaatste bulletins toegestuurd.
  • U ontvangt 2x per jaar het fullcolor informatiebulletin met daarin veel foto's en artikelen over hondekoppen.
  • U krijgt een aanzienlijke korting bij de inschrijving voor excursies met de 766!
  • Als de 766 op pad gaat ontvangt u een bericht met de dienstregeling. 
  • Maar bovenal steunt u onze inspanningen om de 766 en Benelux ook de komende jaren op de rails te houden!

Per 2020 bedraagt de minimumprijs van het donateurschap 30,- euro per jaar, een groter bedrag is altijd welkom. U kunt er voor kiezen om eenmalig te doneren of jaarlijks per automatische incasso te betalen.

In overleg is het mogelijk om een bedrag naar keuze te doneren. Voor meer info stuurt u een mail naar info@mat54.nl

De stichting is erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

In gewoon Nederlands betekent dat, dat u uw giften aan de Stichting kunt opvoeren als aftrekpost bij uw belastingaangifte. Doordat wij culturele ANBI zijn, zijn giften zelfs met 25% opslag aftrekbaar. Hiervoor gelden bij de aangever van de inkomstenbelasting wel bepaalde voorwaarden. Maar ook wanneer u de stichting vanuit uw bedrijf of organisatie wilt ondersteunen, biedt onze ANBI-status u de mogelijkheid om uw gift aan ons af te trekken van de af te dragen (vennootschaps)belasting!

Merchandise